KHÓA THẺ TỪ, MÃ SỐ, BLUETOOTH

Tính năng mở của bằng smart phone thông qua ứng dụng Bluetooth mang đến sự tiện dụng giúp người dùng tiết kiệm thời gian.